„Chleba naszego powszedniego…” Droga przez mąkę.

„Chleba naszego powszedniego…” Droga przez mąkę.