Jeść albo nie jeść oto jest pytanie Eat or not eat this the question Tylko jak odpowiedzieć na to py